Z Życia Szkoły

Literacki sukces gimnazjalistek

Dwie uczennice klasy I gimnazjum, Paulina Legumina i Katarzyna Sopolińska, zdobyły ex aequo drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Gdyby obrazy Wyczóła mówiły, świat literatury by wzbogaciły”. Obie uczennice, przygotowywane przez prof. Annę Wesołowską, napisały krótkie opowiadania inspirowane obrazami Leona Wyczółkowskiego. Opowiadania te, wraz z innymi nagrodzonymi utworami, zostały opublikowane w okolicznościowym zbiorku.