OsiągnięciaWolontariatZ Życia Szkoły

Pomagamy Weronice!

16 października odbyła się w naszej szkole akcja charytatywna pod hasłem „Nieśmy pomoc Weronice”. Z inicjatywy Olka Jakubowskiego z klasy I gimnazjum, przy aktywnym udziale wszystkich uczniów kl. Igim oraz z pomocą klas IIc i IId, zorganizowano zbiórkę nakrętek, loterię fantową i sprzedaż domowych sałatek, wypieków i świeżo wyciskanych soków. Finałem akcji był koncert w wykonaniu uczniów. Efekty są spektakularne: zebraliśmy trzy stulitrowe worki nakrętek oraz aż 1500 zł na rehabilitację. Przypomnijmy, że 5-letnia obecnie Weronika z Tuczna urodziła się jako wcześniak i ma z tego powodu liczne problemy z funkcjonowaniem organizmu – mimo to jest bardzo pogodna i dzielnie zmaga się z bólem i niepełnosprawnością. Cieszymy się, że możemy ją wspomóc.