OsiągnięciaWycieczkiZ Życia Szkoły

Kujawsko-pomorski konkurs „Kaukaz bliski”

Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie na esej organizowanym pod hasłem „Kaukaz bliski”. Napisz esej na temat: „Szanse i zagrożenia integracji państw kaukaskich ze strukturami euro-atlantyckimi” i prześlij go do 10 grudnia na adres naszej szkoły (I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza, ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław) z dopiskiem „Kaukaz bliski”. Nasz konkurs organizowany jest przez nauczycieli Elżbietę Piniewską i Sławomira Drelicha we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA.

Masz szansę wygrać jedną z trzech cennych nagród oraz miejsce w finale Kujawsko-Pomorskiego Konkursu „Europa Regionów”, organizowanego przez naszą szkołę wraz z Biurem Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki (tutaj z kolei możesz wygrać wycieczkę do Brukseli).

Wytyczne do prac: Objętość 5-8 stron; czcionka: 12 Times New Roman; interlinie: 1,5; tekst wyjustowany; należy załączyć plik zapisany na płycie cd. Dodatkowe szczegóły w załączniku.