Z Życia Szkoły

Bezpieczna Szkoła 2013

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła 2013. Celem tego konkursu jest podjęcie wielorakich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa placówki, uświadomienie młodzieży zagrożeń i radzenia sobie z nimi, wdrażania do dokonywania właściwych wyborów, prawidłowego komunikowania się, przejawiania postawy tolerancji, życia w trzeźwości itd.
Zespół uczennic klasy IId – Ania Leszczyńska, Estera Szczutkowska, Hania Matczuk, Paulina Sobczak i Ada Klapka pod opieką pedagoga szkolnego p. Elżbiety Kaczmarek przygotowują dla społeczności naszej szkoły bogatą ofertę działań. Piszemy o nich na stronie akcji, zapraszamy tutaj.