Z Życia Szkoły

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Przez ostatnie dwa tygodnie trwała w „Kasprze” kampania wyborcza. 2 października przez cały dzień trwały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Najwięcej głosów otrzymali: Michał Gerus – 18,7%, Artur Górski – 17,4%, Karol Jędrasik – 15,4%, Martyna Krzesińska – 12,1% i Agnieszka Kubacka – 10,2%. Wśród gimnazjalistów najwięcej głosów zebrała Weronika Zagozda i to ona będzie reprezentować gimnazjum w SU. Funkcje w samorządzie przydzielono następująco (najwyższy wynik nie oznaczał, że dana osoba automatycznie zostaje przewodniczącym): przewodniczącym samorządu został Artur Górski, wiceprzewodniczącym Michał Gerus, sekretarzem Karol Jędrasik, a skarbnikiem Martyna Krzesińska. Agnieszka Kubacka i Weronika Zagozda odpowiedzialne będą za public relations samorządu. Gratulujemy zwycięzcom, a pozostałym kandydatom dziękujemy za udział i interesującą kampanię.