WolontariatZ Życia Szkoły

Charytatywna zbiórka artykułów szkolnych

Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono w „Kasprze” zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci. W akcję włączyły się klasy Ie, IIa, IIIe, IIId pod kierunkiem prof. Elżbiety Piniewskiej. Przybory trafią do najbardziej potrzebujących uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.