OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Finaliści Olimpiady Medialnej

Czworo uczniów z klasy I e: Justyna Prątnicka, Szymon Rogalski, Miłosz Rumianowski i Tomasz Berkowski zdobyło tytuł finalisty I Olimpiady Medialnej. Etap szkolny stanowił test sprawdzający wiedzę z zakresu historii mediów oraz bieżących zagadnień tzw. „nowych mediów”, kolejny etap polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej zatytułowanej „Czy media rozwiną się kosztem naszej wolności?”. Finał miał miejsce 22 czerwca w Warszawie, w siedzibie Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, a odbył się w postaci minidebat – rozpraw tematycznych inspirowanych regułami debaty oksfordzkiej. Zakres tematyczny dotyczył kluczowych problemów z dziedziny „nowych mediów”. Opiekunem merytorycznym uczniów jest mgr Monika Wrzos-Czołgoszewska.