OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Artur Górski z tytułem finalisty

Artur Górski, uczeń kl. II c, uzyskał tytuł finalisty XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W dniach 1-3 czerwca w Zielonej Górze współzawodniczył w gronie 116 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, reprezentujących wszystkie województwa, a wyłonionych spośród rzeszy blisko 31 tysięcy startujących w I etapie. Po zmaganiach intelektualnych, w których wykazał się wiedzą z ekologii, uczestniczył w ciekawych zajęciach terenowych na ziemi lubuskiej. Oprócz nagród rzeczowych finalista otrzymał indeksy na 68 uczelni w kraju, umożliwiających studia na kierunkach przyrodniczych, medycznych i politechnicznych. Nauczycielem biologii i opiekunem merytorycznym Artura jest mgr Joanna Konopka-Rydz.