Z Życia Szkoły

Medal Szkoły 2012

Uchwałą Rady Pedagogicznej w tym roku został reaktywowany Medal Szkoły, którym nagradzano w latach 1972-97 najlepszych absolwentów. Kryteria, jakie muszą spełnić kandydaci do wyróżnienia tym elitarnym odznaczeniem, są bardzo surowe: nienaganna postawa przez trzy lata nauki w liceum, celujące wyniki oraz znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Kandydatów do medalu zgłasza Rada Pedagogiczna, a przyznaje go kapituła, w skład której wchodzą nauczyciele – absolwenci naszej szkoły odznaczeni nim przed laty oraz przedstawiciel dyrekcji. Kapitułę stanowią: mgr Henryk Stankiewicz, mgr Anna Pędzich-Kuszel, mgr Katarzyna Bachora i mgr Krzysztof Śledziński. Medal Szkoły rocznika 2012 otrzymali następujący absolwenci: Krzysztof Dzieszkowski, Aneta Kaczmarek, Bartosz Markiewicz i Adrian Zimny. Gratulujemy!