Z Życia Szkoły

Matematyka Bez Granic

„Matematyka Bez Granic” to międzynarodowy konkurs matematyczny, mający charakter zawodów międzyklasowych. Tematyka zadań obejmuje różne działy matematyki i uwzględnia jej korelację z innymi przedmiotami szkolnymi. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym. Do ich rozwiązania potrzebna jest umiejętność abstrakcyjnego myślenia, dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna i sprawność manualna.