Z Życia Szkoły

Walne zebranie wychowanków „Kasprowicza”

W ostatnich 4 latach nie brakowało istotnych inicjatyw i wydarzeń z udziałem lub współudziałem wychowanków, żeby wymienić ćwierćwiecze Memoriału prof. Józefa Bączkowskiego, obchody 65-lecia SKS „Kasprowicz”, odsłonięcie tablicy ofiar Katynia, sesję poświęconą prof. Henrykowi Arctowskiemu, udział w zakończeniu procesu beatyfikacyjnego o. Ignacego Posadzego, coroczne Zaduszki Kujawskie, spotkania z Prymasem-Seniorem Józefem Glempem, zjazdy wychowanków poszczególnych roczników i klas, spotkania opłatkowe, liczne imprezy sportowe, wszechnicę absolwentów (wykłady m.in. Tadeusza Tulibackiego, Piotra Grygiela, ks. prof. Antoniego Siemianowskiego, prof. Michała Iwaszkiewicza, prof. Macieja Mikołajewskiego, ks. prof. Jerzego Stefańskiego, prof. Romana Bäckera, prof. Stanisława Roszaka, prof. Waldemara Chorążyczewskiego), wsparcie dla gimnazjum dwujęzycznego, liczne imprezy sportowe, kontynuację monografii szkoły, rozpoczęcie redagowania słownika biograficznego wychowanków, wydawanie biuletynów, wzbogacanie zbiorów muzeum szkolnego.