OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Wiktor Nowak laureatem

Wiktor Nowak, uczeń klasy II E, został laureatem III miejsca XII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowanej przez Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz Instytut Nowych Technologii. Wykazał się wiadomościami dotyczącymi gospodarki UE, Polski i regionu zamieszkania, zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, samorządności, rynków finansowych czy działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Praca inowrocławianina na temat: „Międzynarodowe projekty młodzieżowe w UE” została wysoko oceniona i wyróżniona na Gali Finałowej 26 kwietnia. Opiekunem Wiktora była mgr Joanna Konopka-Rydz.