OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Nasi adepci ekonomii w PTE

25 kwietnia w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Czterech laureatów z naszego okręgu – wśród nich Karol Lasota (II wynik w okręgu) oraz ośmiu finalistów – wśród nich Kordian Iskra otrzymało nagrody i dyplomy z rąk Przewodniczącego Komitetu Okręgowego OWE w Bydgoszczy profesora Jerzego Kozłowskiego, Prezes Oddziału PTE w Bydgoszczy Teresy Głani oraz przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Kazimierza Mikulskiego.