OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Nikodem laureatem!

Nikodem Hynek, uczeń klasy III B, został laureatem VI miejsca XXIV Olimpiady Filozoficznej. Zawody finałowe odbyły się w Warszawie i polegały na obronie tez zawartych w pracy napisanej podczas eliminacji szkolnych. Praca Nikodema była próbą odpowiedzi na pytanie „Co to znaczy poprawnie myśleć?”, a pytania komisji egzaminacyjnej dotyczyły szczegółów zarysowanej tam koncepcji. Nikodemowi gratulujemy sukcesu, a wszystkich zainteresowanych filozofią zapraszamy do udziału w pracach koła filozoficznego, które prowadzi Wojciech Świderski, opiekun Nikodema.