OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Troje finalistów Olimpiady Policyjnej

Uczniowie „Kaspra” znaleźli się w ścisłej dziesiątce najlepszych finalistów – olimpiada przewiduje tytuł laureata tylko dla jednego uczestnika i 14 tytułów finalistów, którzy otrzymują indeksy i prawo studiowania na uczelni bez wstępnej rekrutacji. Sukces Justyny to 4. miejsce, Bartka – 9., a Jakuba – 10. Na szczególne słowa uznania zasługuje Bartek, który jako jedyny uczestnik olimpiady, od początku jej istnienia, uzyskał maksymalny wynik 50 punktów z egzaminu ustnego i otrzymał pochwałę i gratulacje od przewodniczącej komisji olimpiady. Uzyskane indeksy zostaną należycie wykorzystane, ponieważ cała trójka chce studiować w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.