OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Finał Konkursu Biologicznego

Impreza cieszy się dużą popularnością. Przez etap podstawowy w jej dziesięcioletniej historii przewinęło się ok. 1000 uczniów. Wielu laureatów i finalistów jest już absolwentami lub jeszcze uczniami I LO. Często reprezentują szkołę i zdobywają laury na ogólnopolskich olimpiadach przyrodniczych dla szkół ponadgimnazjalnych, po czym nierzadko podejmują studia medyczne, biologiczne i im pokrewne. Pomysłodawczynią i organizatorką konkursu jest mgr Anna Pędzich-Kuszel.