OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Szczęśliwa trzynastka Adriana!

10 marca odbył się w Warszawie etap centralny LIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Adrian Zimny, uczeń kl. III A, uzyskał już w pierwszym dniu rozgrywek tytuł laureata XIII miejsca, dzięki czemu zdobył 100% punktów z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym oraz wolny wstęp na kierunki prawnicze i społeczne na wszystkich uczelniach w Polsce. Jest to pierwszy od 15 lat tak znaczący sukces „kasprowiczanina” w tej olimpiadzie. Należy przypomnieć, że Adrian w zeszłym roku był finalistą Olimpiady Historycznej, a od dwóch lat realizuje indywidualny tok nauki z wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej. Jego tegoroczny wynik okazał się najlepszy w woj. kujawsko-pomorskim. Opiekunem Adriana jest dr Sławomir Drelich. Gratulujemy!