WolontariatZ Życia Szkoły

Mam haka na raka: działania lokalne

W ramach akcji „Mam haka na raka” uczennice klasy II C propagowały zdrowy styl życia i profilaktykę nowotworową. Uczniowie wybranych klas uczestniczyli w prezentacjach multimedialnych, zaś w środowisku lokalnym rozprowadzane były ulotki informujące o terminach badań profilaktycznych.
3 lutego, który obwołano Dniem Hakowicza, uczennice zbierały przybory szkolne i książki dla chorych dzieci przebywających długoterminowo na oddziałach szpitalnych oraz podpisy od osób popierających akcję i rozdawały materiały informacyjne. Dziewczęta przygotowują również koncert profilaktyczno-charytatywny „Żyj zdrowo”, na którym wystąpią uczniowie naszej szkoły. Opieką merytoryczną otoczyła wolontariuszki mgr Elżbieta Kaczmarek.