Z Życia Szkoły

Sukces w olimpiadzie polonistycznej

Do eliminacji okręgowych 42. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zakwalifikowało się czternaścioro naszych uczniów. Są to następujący podopieczni Elżbiety Piniewskiej, Anny Wesołowskiej i Agnieszki Zielińskiej: Katarzyna Bąkowska, Anna Cykulska, Karina Grabowska, Jolanta Joachimiak, Agnieszka Kocznur, Joanna Konopińska, Alicja Kozłowska, Mateusz Lewandowski, Katarzyna Marek, Anna Pakulska, Arkadiusz Szymborski, Daria Weryńska, Katarzyna Wojtala i Weronika Wronecka. Życzymy powodzenia w lutym i przejścia do kolejnego etapu zmagań.