Z Życia Szkoły

80. urodziny Profesora Krysiaka

4 listopada odbyła się w naszej szkole niecodzienna uroczystość. Świętowane były 80. urodziny absolwenta-seniora „Kaspra”, naszego emerytowanego nauczyciela fizyki, Alfreda Krysiaka. Pan Profesor jest nadal aktywnym działaczem społecznym i kulturalnym, propagatorem turystyki i krajoznawstwa. Był założycielem i aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” nauczycieli naszego regionu oraz głównym inicjatorem i prezesem, a po dziś dzień jednym z najaktywniejszych członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza. Życzymy dostojnemu Jubilatowi dużo zdrowia i sił do jak najdłuższej pracy na rzecz naszej szkoły i regionu.