Z Życia Szkoły

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi dużo zdrowia, siły i zapału do pracy z młodzieżą i nieustannego dbania o renomę Naszej Szkoły. Serdeczne gratulacje należą się zwłaszcza tym nauczycielom, którzy za swoje osiągnięcia zostali wyróżnieni w szczególny sposób. Nagrody resortowe otrzymali: Edmund Mikołajczak – nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Dariusz Sikora – medal Komisji Edukacji Narodowej, Wioletta Graczyk – nagrodę Kuratora Oświaty, Anna Pędzich-Kuszel – nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Anna Śledzińska, Elżbieta Kaczmarek, Agnieszka Zielińska i Eugeniusz Mikołajczak – nagrodę Starosty Inowrocławskiego. Dziesięcioro pedagogów: Maria Giovanoli-Oksiak, Anna Wesołowska, Katarzyna Kwak, Elżbieta Piniewska, Lilianna Stefańska, Ewa Furman, Monika Wrzos-Czołgoszewska, Anna Kowalczewska, Tomasz Idzik i Dariusz Sikora zostało wyróżnionych nagrodą Dyrektora Szkoły. Ponadto tytuł Profesora Oświaty jako pierwszy w naszej szkole otrzymał dyrektor Rafał Łaszkiewicz.