Z Życia Szkoły

Nasi uczniowie na Forum Młodych Chemików

W czasie Forum uczniowie z 12 okręgów Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej wysłuchali wielu wykładów na temat chemii prowadzonych przez uczonych z całej Polski oraz komunikatów przygotowanych przez studentów kierunków przyrodniczych i przez swoich rówieśników.

Krzysztof i Adrian z pomocą Bartosza Markiewicza (klasa III c) przygotowali i przedstawili na Forum poster naukowy na temat „Wpływu działania Inowrocławskich Zakładów Chemicznych na czystość wody w Kanale Noteckim”, w którym zaprezentowali wyniki analiz wody noteckiej oraz przebieg badań.