Z Życia Szkoły

Rok szkolny 2010/2011 zakończony

W sumie wręczonych zostało 36 świadectw z wyróżnieniem oraz wiele nagród za sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i mamy nadzieję, że kolejny rok szkolny będzie równie udany.

U progu wakacji życzymy uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły odpoczynku, sprzyjającej pogody, wielu radosnych chwil i okazji do nabrania sił do wytężonej pracy już od września.