Z Życia Szkoły

Pożegnaliśmy absolwentów

Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali także rodzice najlepszych uczniów oraz rodzice, którzy przez trzy lata w różnych formach wspomagali szkołę. Po krótkim występie artystycznym głos zabrało kilkoro spośród zaproszonych gości, m.in. poseł Grzegorz Roszak, wicestarosta Sławomir Szeliga, przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków Henryk Okoński, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Mochol. Honorowym gościem uroczystości był żołnierz Armii Krajowej, kapitan Wacław Szewieliński. Po wystąpieniach wzniesiono toast za pomyślność młodych absolwentów stojących u progu dorosłego życia. Następnie rozeszli się oni do swoich klas na ostatnie spotkania z wychowawcami. Kolejna karta w historii Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza została zapisana. Życzymy absolwentom samych sukcesów oraz licznych radosnych powrotów w progi Alma Mater.