Z Życia Szkoły

Aktorski laur dla Filipa

14 maja w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbył się III Ogólnopolski Przegląd Monodramów, do którego zakwalifikowano 14 uczestników z całej Polski. Filip Jasik, absolwent naszej szkoły reprezentujący Kujawskie Centrum Kultury, zaprezentował sztukę mołdawskiej autorki Nicolety Esinencu „Fuck You EU.ro.Pa!” w reżyserii Elżbiety Piniewskiej. Doskonałe wykorzystanie rekwizytów, dobry warsztat aktorski i plastyka ruchu scenicznego zapewniły Filipowi główną nagrodę – Złoty Monodram. Teraz przed członkiem Inowrocławskiego Teatru Otwartego najważniejszy sprawdzian umiejętności aktorskich – Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Słupsku, no i oczywiście… zdanie matury. Powodzenia!