Z Życia Szkoły

Wielkanoc pod koszem

Wyniki:

Uczniowie – Absolwenci starsi – 34-42

Uczniowie – Absolwenci młodsi – 32-40

Absolwenci starsi – Absolwenci młodsi – 29-45

Końcowa kolejność:

I m. Absolwenci młodsi

II m. Absolwenci starsi

III m. Uczniowie

Absolwenci starsi:

Michał Szydłowski, Szymon Jarmuż, Mateusz Kubczak, Kamil Grabowski, Michał Czynsz, Jacek Filipiak, Piotr Wiśniewski, Rafał Borowicz

Absolwenci młodsi:

Amadeusz Włodarski, Aleksander Filipiak, Wojciech Bernasiak, Marcin Wiśniewski, Miłosz Sroczyński, Dawid Kalczyński, Jakub Gruszczyński, Mikołaj Grod

Uczniowie:

Miłosz Matysiak, Bartosz Ławiński, Przemek Rzadkowalski, Paweł Głowacki, Jan Kincel, Wiktor Kujoth, Konrad Kuraszkiewicz, Szymon Roliński, Konrad Sobczak, Kamil Bohuszewicz, Krzysztof Korona, Arkadiusz Wesołowski