OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Ekologia nie ma przed nimi tajemnic

Paula Szydłowska i Teresa Babicz z kl. III C biologiczno-chemicznej, uczennice mgr Anny Pędzich-Kuszel, uczestniczyły 16 kwietnia w etapie okręgowym XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po dwuetapowych zmaganiach Paula została laureatką I miejsca, zaś Teresa – III. Spośród 113 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego 12 przeszło po teście do części ustnej, odbywającej się z udziałem publiczności w osobach nauczycieli-opiekunów i pozostałych uczniów. Tematyka dotyczyła zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska oraz gospodarowaniem zasobami przyrody regionu, Polski i świata. Dziewczęta będą walczyć o laury w etapie centralnym olimpiady na początku czerwca. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w finale.