Z Życia Szkoły

Edukacyjna wartość dodana – jest nieźle

W ostatnim czasie opublikowano wyniki pomiaru edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z języka polskiego i matematyki w odniesieniu do ubiegłorocznych maturzystów. Wskaźnik EWD dla danego przedmiotu i szkoły pokazuje efektywność jego nauczania w tej szkole, czyli uśredniony przyrost wiedzy w okresie nauki. W badanym przypadku „Kasper” może pochwalić się wskaźnikami powyżej średniej, co dobrze świadczy o pracy nauczycieli z wszystkimi uczniami, a nie tylko zdolnymi (o czym świadczą sukcesy olimpijskie). Na szczególną uwagę zasługuje bardzo wysoki wskaźnik EWD dla języka polskiego. Odpowiednie wykresy można obejrzeć na stronie: http://matura.ewd.edu.pl, a na podstronach projektu znajduje się opis idei wskaźnika EWD, metodologii jego pomiaru oraz sposób odczytywania wykresów. Tamże wskaźniki EWD innych szkół.