OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces w konkursie języka niemieckiego

Warto wspomnieć, że Natalia i Karolina z sukcesami reprezentują naszą szkołę w konkursach i olimpiadach językowych już od trzech lat. Po zdaniu matury zamierzają doskonalić znajomość języka niemieckiego – obie planują studia lingwistyczne. Z kolei sam udział Kariny i Małgorzaty w finale, do którego zakwalifikowało się jedynie 36 osób z województwa, w tym uczniowie z liceów dwujęzycznych, Liceum Akademickiego w Toruniu, kilkoro uczniów władających językiem niemieckim jako drugim językiem ojczystym, stanowi o wysokim poziomie ich umiejętności. Gratulujemy zdolnym germanistkom i ich nauczycielkom, życząc dalszych sukcesów!