Z Życia Szkoły

Wolontariusze dzieciom

W ramach akcji „Mam haka na raka” zebrano w naszej szkole dużą liczbę maskotek. Wolontariusze przekazali je przedszkolakom oraz dzieciom z rodzin objętych pomocą socjalną, opieką psychoterapeutyczną itp. Zespoły uczniów biorących udział w tej akcji w składzie: Natalia Stec,
Marta Skowrońska, Marta Jędro, Ola Zielińska, Artur Górski, Joanna Kurzyna, Joanna Wróblewska, Paula Wojdylak wraz z opiekunką – pedagogiem szkolnym Elżbietą Kaczmarek dziękują wszystkim, którzy włączyli się do zbiórki maskotek.