OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Gratulacje dla „Kaspra”

28 stycznia w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli najlepszych szkół w województwie kujawsko-pomorskim z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes oraz Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty Iwoną Waszkiewicz. Nasze liceum reprezentowali dyrektor Rafał Łaszkiewicz, mgr Edmund Mikołajczak oraz Aleksander Karaszewski – ubiegłoroczny finalista trzech olimpiad i już uczestnik etapu centralnego tegorocznej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Na uroczystości był obecny także przedstawiciel władz powiatu inowrocławskiego, wicestarosta Sławomir Szeliga. Na ręce dyrektora przekazano list gratulacyjny do całej społeczności szkolnej „Kaspra”, zakończony słowami: „Wyrażamy przekonanie, że odniesiony sukces będzie dla szkoły inspiracją dla dalszej wytężonej pracy i dla jeszcze okazalszych jej owoców”.

Cieszymy się z wyrazów uznania.