OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces historyków

8 i 12 stycznia w Instytucie Historii UMK w Toruniu rozegrano okręgowe finały XXXVII Olimpiady Historycznej. Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Waldemara Rezmera nominowało do etapu centralnego 11 uczestników, w gronie których znalazło się dwóch uczniów naszego liceum: Adrian Zimny z klasy II A (miejsce drugie) oraz Albert Szczepaniak z klasy III E (miejsce trzecie). Uczniowie ci przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem mgra Edmunda Mikołajczaka. W przypadku potwierdzenia przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej nominacji zgłoszonych przez Komitet Okręgowy w Toruniu Adrian i Albert będą walczyli o tytuł laureata podczas zawodów centralnych, które odbędą się w dniach 2-4 kwietnia br. w Gdańsku.