Z Życia Szkoły

Prymasowska statuetka dla Edmunda Mikołajczaka

Nauczyciel historii w naszym liceum i wybitny regionalista, Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia, Edmund Mikołajczak, otrzymał z rąk Prymasa Polski Seniora Józefa Glempa szczególne wyróżnienie. Jest to statuetka „Ku chwale”, przyznana za „wielkie umiłowanie naszej kujawskiej Ojczyzny”. Wręczenie odbyło się 18 grudnia przy okazji obchodów urodzin Księdza Prymasa, tradycyjnie świętowanych w Inowrocławiu.