Z Życia Szkoły

Stypendium dla Weroniki

Podczas zorganizowanej w Bydgoszczy przez Kuratorium Oświaty uroczystości Weronika Czerwińska z klasy III A oficjalnie otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011. Gratulacje w imieniu Premiera przekazano także na ręce rodziców zdolnej uczennicy. Przypomnijmy, że Weronika może poszczycić się średnią ocen 5,28 za miniony rok szkolny, a obecnie przygotowuje się do zmagań w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.