Z Życia Szkoły

SKS „Kasprowicz” organizacją pożytku publicznego

Klub „Kasprowicz” działa w Inowrocławiu od 1945 roku. Zawsze zajmowaliśmy się wychowaniem młodzieży i kształtowaniem sportowych postaw. Mamy bardzo ambitne plany. Chcemy naszą sportową ofertą zainteresować jak najszersze grono dzieci i młodzieży – obecnie w klubie działają cztery drużyny w kategorii żaków, młodzików, kadetów oraz juniorów.

W związku z tym prosimy wszystkich sympatyków SKS „Kasprowicz”, rodziców uczniów I LO oraz wychowanków o wsparcie naszej pracy z młodzieżą jednoprocentowym odpisem od podatku.

SKS „Kasprowicz”: numer KRS – 0000371855 (numer należy wpisać w rocznym zeznaniu podatkowym).