OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Karta szkolna BZ WBK

W obliczu współczesnych zagrożeń elektroniczna kontrola dostępu do szkoły będzie stanowić mocną barierę zabezpieczającą – nowy system znacznie utrudni możliwość wchodzenia na teren szkoły osób niepowołanych. Dodatkowa funkcja karty, w oparciu o system bankowy i materiały promocyjne BZ WBK, pełnić będzie rolę edukacyjną i zaznajomi młodzież z mechanizmami i operacjami finansowymi. Korzystanie z karty jako środka płatniczego bez wątpienia stanowić będzie wygodną alternatywę dla noszenia przy sobie gotówki. Wszystkie operacje doładowywania karty środkami pieniężnymi będą wolne od opłat, korzystanie z funkcji płatniczej nie będzie też obowiązkowe – głównym celem wdrożenia systemu jest bezpieczeństwo uczniów i pracowników na terenie szkoły.

Karty będą wydawane całkowicie bezpłatnie na czas nauki lub pracy w I LO.