Z Życia Szkoły

Pomagamy niepełnosprawnym

Już po raz szósty z inicjatywy prof. Elżbiety Piniewskiej w naszej szkole zorganizowano sprzedaż ciasta z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Koordynatorkami akcji były Katarzyna Błaszak i Agnieszka Kozłowska z klasy III A. Zebrano kwotę 281,85 zł, która zostanie przekazana na zakup słodyczy dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.