OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sesja Kasprowiczowska

W I etapie uczestnicy złożyli prace związane z kujawskimi korzeniami poety, z miejscami poświęconymi jego pamięci, z czasami, kiedy był uczniem Królewskiego Gimnazjum oraz z jego młodzieńczą twórczością. W II etapie publiczność wysłuchała prezentacji prac wyłonionych przez komisję konkursową ośmiorga finalistów.

I miejsce zajęła Otylia Gromek z I LO, II Sylwia Woźniarska z ZSP nr 5, a III Ewelina Siemianowska z I LO. Równorzędne IV miejsca przypadły w udziale: Damianowi Dębowskiemu z III LO, Annie Krupnickiej z ZSP „Tempus”, Mateuszowi Oczachowskiemu z ZSP nr 3 oraz Kamili Graczyk i Magdalenie Kubiak z I LO.

Młodzież wysłuchała też wykładu Edmunda Mikołajczaka na temat doktora Leona Czaplickiego – nauczyciela Jana Kasprowicza.

Imprezę przygotowali nauczyciele I LO Jadwiga Orłowska i Edmund Mikołajczak.