Z Życia Szkoły

Stypendium Premiera dla Weroniki

Weronika Czerwińska, uczennica klasy III A (autorskiej klasy humanistycznej), została stypendystką Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w roku szkolnym 2009/2010: 5,28) i wzorowe zachowanie. Obecnie Weronika pod opieką Elżbiety Piniewskiej przygotowuje się do XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.