Z Życia Szkoły

Prestiżowe stypendium dla dra Sławomira Drelicha

Dr Drelich jest adiunktem w Katedrze Teorii Kultury i Religii Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Prócz tego jest nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, edukacji europejskiej i propedeutyki wiedzy o prawie w I LO, w którym prowadzi również Szkolny Klub Europejski i koło politologiczne oraz jest opiekunem dydaktycznym uczniów realizujących indywidualny tok nauki z WOS-u, którzy pod jego kierunkiem odnieśli już sukcesy olimpijskie.

Sławomir Drelich jest absolwentem I LO (matura 2000), politologii (2005) i filozofii (2006) na UMK. Doktorat z politologii („Treści etyczne w komunikacji medialnej. Studium ethosu politycznego polskich populistów”) obronił na UMK w 2009 r. Interesują go takie obszary naukowe jak m.in. etyka polityki i mediów, antropologia polityki, historia idei. Publikuje w periodyku ideowym „Liberté!”, jest także współzałożycielem i członkiem rady programowej pisma naukowego „Dialogi Polityczne”. Prywatnie jest miłośnikiem sportu i turystyki oraz literatury.