Z Życia Szkoły

Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

17 września w szkolnej auli odbyło się spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego”. Dyskusja toczyła się pod hasłem przewodnim „Autorytety we współczesnym świecie”. Ksiądz Boniecki opowiadał między innymi o sobie, o swojej pracy, o niepowtarzalnej współpracy z Karolem Wojtyłą. Młodzież z zainteresowaniem słuchała gościa, zadając mu następnie pytania, nierzadko trudne, związane z kryzysem autorytetów, z tym, czy można poszukiwać ich w Kościele, a także z aktualną problematyką społeczną i religijną, na przykład „obroną krzyża” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Dyskusję moderował dr Sławomir Drelich.