Z Życia Szkoły

Zjazd w 150-lecie urodzin Patrona

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością kardynał Józef Glemp, który przewodniczył Mszy świętej, a następnie jako pierwszy wkroczył do instytutu swego imienia oraz w imieniu wszystkich przybyłych złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Kasprowicza. Podczas Mszy słowo Boże wygłosił ksiądz profesor Antoni Siemianowski, który zwrócił uwagę na trwałe więzi w „Rodzinie Kasprowiczan”. Najstarszym uczestnikiem zjazdu był Tadeusz Tulibacki z Warszawy („mała matura” w 1939 r.). Senior w pięknych słowach przypomniał sylwetki zmarłych wychowanków, w tym mecenasa Tadeusza Ćwiklińskiego oraz Ryszarda Skowrońskiego, którzy odeszli w ostatnich dniach. Ciepłe słowa i pozdrowienia skierowali do zebranych prezes Stowarzyszenia Henryk Okoński, dyrektor Rafał Łaszkiewicz i poseł Grzegorz Roszak. Obecni byli emerytowani nauczyciele: dyrektor Zdzisław Żyliński, prof. Zbigniew Węgierski, Zdzisław Gatyński oraz honorowy prezes Stowarzyszenia Alfred Krysiak. Obecni też byli m.in. wicestarosta inowrocławski Sławomir Szeliga, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza oraz prezydent Gniezna Jacek Kowalski, który przywiózł okolicznościowe upominki.

Z interesującym programem artystycznym wystąpili obecni uczniowie, przygotowani przez Elżbietę Piniewską i Ewę Furman. Piosenki do tekstów Kasprowicza śpiewał Marek Folta. W szkolnych holach oglądano okolicznościowe wystawy: „Kasprowicziana w zbiorach Tadeusza Konieczki”, „65 lat SKS Kasprowicz”, „Kasprowiczowska Lista Katyńska” oraz ekspozycję poświęconą ks. Władysławowi Demskiemu, stworzoną dzięki uprzejmości Zespołu Szkół Katolickich w Inowrocławiu, którego jest patronem. Równolegle ze zjazdem odbywał się turniej memoriałowy w koszykówce, ku pamięci prof. Józefa Bączkowskiego. Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się przy udziale wszystkich uczestników zjazdu.

Ostatnim akcentem imprezy było zwiedzanie Parku Solankowego, po którym oprowadzał wiceprezes Stowarzyszenia Edmund Mikołajczak. Potem odbywały się spotkania mniej oficjalne, najczęściej w grupach rocznikowych.