OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Finaliści olimpiad

W ostatnich dniach odbyły się etapy centralne kolejnych olimpiad tematycznych, w których startowali uczniowie naszej szkoły. W VIII edycji MiOZnA tytuły finalistów otrzymali przygotowujący się pod opieką merytoryczną mgr Agnieszki Zielińskiej: Katarzyna Bąkowska (I A), Kinga Naborczyk (III C) i Aleksander Karaszewski (II E). Z kolei w III edycji Olimpiady Wiedzy o Kulturze Popularnej Jakub Stodolny został laureatem III miejsca, zaś tytuły finalistów przypadły Katarzynie Bąkowskiej, Dorocie Bełżek (wszyscy troje I A, uczniowie mgr Agnieszki Zielińskiej) oraz Marcie Babicz (I B, uczennica mgr Elżbiety Piniewskiej). Gratulujemy.