OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Konkurs „Region – Polska – Świat” rozstrzygnięty

12 marca w I LO im. Jana Kasprowicza odbył się finał V Wojewódzkiego Konkursu Historii i Wiedzy o Regionie dla Gimnazjalistów „Region – Polska – Świat”. Spiritus movens konkursu jest od pierwszej jego edycji historyk I LO, mgr Edmund Mikołajczak – autor testów, pytań i główny logistyk, a współorganizatorem – inowrocławski oddział PTH.

Konkurs ma status olimpiady przedmiotowej – jego laureaci zwolnieni są z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, a finaliści otrzymują 15 dodatkowych punktów podczas rekrutacji do liceum.

Patronat nad imprezą sprawuje kujawsko-pomorski kurator oświaty Iwona Waszkiewicz, zaś patronat honorowy – wicewojewoda kujawsko-pomorski dr Dariusz Kurzawa. Komisji konkursowej przewodniczył prof. dr hab. Stanisław Roszak, prodziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK, sprawujący jednocześnie patronat naukowy. Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe, wicewojewoda kujawsko-pomorski, PTH i poseł na Sejm RP Grzegorz Roszak, a wręczali je zwycięzcom wicewojewoda oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Starostwie Inowrocławskim Ryszard Oczachowski.

Migawki z wręczenia nagród