AktualnościZ Życia Szkoły

Z Wszechnicy Absolwentów

19 lutego miał miejsce kolejny wykład w ramach Kasprowiczowskiej Wszechnicy Absolwentów. Tym razem prelekcję na temat „Możliwości kształcenia na kierunkach matematyczno-przyrodniczych w Warszawie” wygłosił absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant SGGW w Warszawie, mgr Mikołaj Piniewski (matura 2002 r.). W wykładzie oprócz uczniów naszego Liceum uczestniczyła grupa młodzieży z II LO im. Marii Konopnickiej.