AktualnościZ Życia Szkoły

Matematyka nie taka straszna!

Trzecioklasiści „Kaspra” w stu procentach zaliczyli próbną maturę z matematyki, przygotowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Średni wynik procentowy to 76,44% – jest to najlepszy rezultat w mieście! Jak wyglądamy na tle kraju? Zdawalność matematyki w liceach ogólnokształcących w Polsce wyniosła 88% (12% uczniów liceów nie uzyskało trzydziestoprocentowego progu wymaganego do zdania egzaminu). Średni wynik punktowy dla liceów w kraju to 27,22 pkt. Średni wynik dla wszystkich typów szkół w województwie kujawsko-pomorskim to 23,89 pkt. Czy wobec tego możemy bez obaw myśleć o majowym egzaminie? Z pewnością nie wolno osiąść na laurach i popłynąć na fali hurraoptymizmu, zapominając o systematycznej pracy. Mamy nadzieję, że majowy test nie zaskoczy naszych maturzystów i poradzą sobie z nim jeszcze lepiej niż z egzaminem próbnym.