AktualnościZ Życia Szkoły

Szkoła z prawami dziecka

W ramach ogólnopolskiego programu „Szkoła z Prawami Dziecka” w naszym LO zorganizowany został konkurs fotograficzny „Prawa dziecka w moim obiektywie”. Uczniowie wykonali prace fotograficzne interpretujące wybrane prawa dziecka. Młodzież przystąpiła również do realizacji krótkiej etiudy filmowej, prezentującej prawo dziecka do miłości rodzicielskiej, wychowania w rodzinie, opieki i poczucia bezpieczeństwa. W ten sposób uczczona zostanie 20. rocznica powstania Konwencji o prawach dziecka, przypadająca 20 listopada 2009 roku. Koordynatorem zadań realizowanych w ramach tego programu jest pedagog szkolny I LO, mgr Elżbieta Kaczmarek.