AktualnościZ Życia Szkoły

Nagrody dla nauczycieli

Dzień Komisji Edukacji Narodowej stał się okazją do wręczenia nauczycielom nagród w uznaniu za ich osiągnięcia. Prestiżowa nagroda Ministra Edukacji Narodowej trafiła do nauczycielki biologii, Anny Pędzich-Kuszel (jedyna taka nagroda w powiecie inowrocławskim), zaś nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – do Edmunda Mikołajczaka, nauczyciela historii. Nagrody Starosty Powiatu Inowrocławskiego otrzymali: polonistki – Jadwiga Orłowska i Agnieszka Zielińska, historyk Sławomir Drelich oraz nauczyciele wychowania fizycznego – Norbert Kwiatkowski i Dariusz Sikora. Dyrektor naszego LO, Rafał Łaszkiewicz, przyznał także 10 nagród Dyrektora Szkoły: polonistom Elżbiecie Piniewskiej, Annie Wesołowskiej i Łukaszowi Oliwkowskiemu, germanistce Liliannie Stefańskiej, romanistce Ewie Furman, anglistkom Marii Giovanoli-Oksiak i Annie Kowalczewskiej, matematyczce Wioletcie Graczyk, nauczycielowi chemii Henrykowi Stankiewiczowi oraz pedagogowi szkolnemu Elżbiecie Kaczmarek. Pamiętajmy, że sukcesów i nagród nie byłoby bez uczniów „Kaspra”. Gratulacje dla całej społeczności szkolnej!