Samorząd uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego grudzień 2019 – listopad 2020

Miesiąc

Przedsięwzięcie Opis
Grudzień Zniżka na kursy jazdy Wynegocjowanie zniżek na kursy prawa jazdy w lokalnych ośrodkach szkolenia kierowców
Obchody Bożego Narodzenia Dzielenie się opłatkiem z nauczycielami
Styczeń Utylizacja starych leków Zapoczątkowanie zbiórki przeterminowanych leków oraz dostarczenia ich do apteki w celu utylizacji
Instagram Założenie szkolnego profilu na Instagramie w celu poszerzenia promocji szkoły
Luty Walentynki Walentynkowa Akcja Charytatywna na rzecz zwierząt. Poczta walentynkowa. Konkurs na Facebooku i Instagramie na najlepsze zdjęcie z #walentynkiwkasprze,
Marzec Dzień Kobiet Wystawa poświęcona wybitnym kobietom, które zapisały się w historii Polski i świata oraz prezentująca dane na temat dyskryminacji kobiet. Słodki poczęstunek dla wszystkich pań pracujących w szkole
Kwiecień Drzwi Otwarte Stoisko, oprowadzanie
Dzień Ziemi Konkurs literacki na temat funkcji natury w życiu człowieka. Okolicznościowa gazetka graficzno-informacyjna
Maj Komers Pożegnanie absolwentów, wręczenie upominków odchodzącym działaczom SU
Kasper Cup Pomoc przy organizacji
Czerwiec Dzień Dziecka Debata oksfordzka między nauczycielami a uczniami. Mecz koszykówki
Zakończenie roku szkolnego Pożegnanie uczniów i nauczycieli
Wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego Przydział opiekunów do klas I
Październik Akcja EKO KASPER Zbiórka nakrętek w zamian za ekologiczną torbę na zakupy z logo liceum
Listopad Połowinki Organizacja zabawy tanecznej dla uczniów klas drugich pogimnazjalnych
Wybory do SU Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej, przeprowadzenie kampanii informacyjnej i wyborczej, zorganizowanie wyborów