Regulamin Wojewódzkiego Konkursu „Kasper Historyczno-Wosowski”